Malaria w Afryce

Pierwsza pomoc

Rozwój choroby w organizmie

W przeciągu 30 minutach od ukłucia komara zarodźce malarii przedostają się wraz z krwią do wątroby, gdzie zaczynają się reprodukować. Najwcześniej po 7 dniach zaczynają masowo przedostawać się do krwiobiegu - dopiero wtedy mogą wystąpić pierwsze objawy malarii (okres wylęgania może być dłuższy, nawet ponad 30 dni).

Diagnoza

Głównym objawem malarii jest gorączka. Początkowo może być ciągła lub nieregularna, lecz wkrótce przechodzi w stan regularny, z atakami co 2-3 dni. Każdy atak trwa kilka godzin i często zaczyna się drżeniem ciała. Jednocześnie występują również bóle głowy i całego ciała, rzadziej wymioty i biegunka.

Bez względu na to, czy występują inne symptomy, czy nie, każdą gorączkę pojawiającą się od tygodnia do trzech miesięcy po pobycie w strefie malarycznej zawsze należy traktować jako podejrzenie malarii i szukać fachowej porady lekarskiej.

Do diagnozy można użyć jednego z dostępnych na rynku testów - po nakłuciu palca wynik otrzymujemy niemal natychmiast. Listę sprawdzonych pod względem skuteczności testów można znaleźć na stronie RDT info.

Jak samodzielnie rozpoznać malarię

Gorączkę (powyżej 37.5°C) można sprawdzić bez termometru prosząc kogoś zdrowego o przyłożenie tyłu dłoni do czoła - jeśli jest gorące, prawdopodobnie mamy gorączkę. W przypadku braku możliwości szybkiego potwierdzenia diagnozy przez lekarza należy już teraz rozpocząć leczenie.

Wraz z gorączką mogą się pojawić również poważniejsze objawy:

Pierwsza pomoc

Malarii nie należy lekceważyć, w przypadku podejrzenia zachorowania trzeba szybko szukać pomocy lekarskiej. Opóźnienie leczenia malarii falciparum o 24 godziny może doprowadzić do zgonu.

W krajach Trzeciego Świata podróżnik narażony jest na ryzyko związane z trudnym dostępem do lekarza, dlatego warto zaopatrzyć się w leki pierwszej pomocy, które będzie można zaadministrować sobie samemu, zanim znajdziemy wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Nieodpowiednie stosowanie leków przez ostatnie dziesięciolecia doprowadziło do sytuacji, w której stare metody leczenia przestały być skuteczne. Obecnie zalecana jest terapia lekami zawierającymi artemizynę i lumefantrynę.

Artemeter + lumefantrine
Nazwy handlowe

Coartem, Riamet, Artefan, Lumerax, Lumartem (lek jest produkowany również przez innych producentów, pod innymi nazwami; Światowa Organizacja Zdrowia zaleca tylko wymienione wcześniej leki, które przeszły proces kwalifikacyjny)

Dawkowanie

Zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu

Uwagi

W przypadku wystąpienia wymiotów w przeciągu pół godziny od przyjęcia którejś z dawek należy ją powtórzyć. Jeśli w przeciągu godziny ponownie nastąpią wymioty podać pół kolejnej dawki. Wymioty zdarzają się rzadziej, gdy uprzednio zbijemy gorączkę np. paracetamolem (15 mg na kilogram masy ciała, co 4 godziny).

Po tygodniu od przyjęcia pierwszej dawki należy kontynuować przyjmowaną wcześniej profilaktykę.

Kurację malarii trzeba kontynuować w całości, nawet jeśli objawy ustąpią - zapobiega to nabywaniu odporności na leczenie przez pozostałe w organizmie zarodźce malarii.

Zastrzeżenia: Informacje w serwisie www.yahodeville.com podane są bez żadnej gwarancji. Nie ma absolutnie żadnej pewności, że jakiekolwiek informacje zawarte lub cytowane na tej stronie dotyczące spraw medycznych są prawdziwe, poprawne, dokładne i aktualne. Informacje medyczne na stronie www.yahodeville.com mają charakter ogólny i nie mogą zastępować porady lekarza i z tego tytułu nie mogą być za takie uznawane. Autor nie bierze odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania informacji przedstawionych w tej witrynie. Żadne dane w serwisie www.yahodeville.com nie powinny być interpretowane, jako próba przedstawienia czy wyrażenia opinii medycznej lub w inny sposób zaangażowania się w praktykę medyczną.

© Janusz Tichoniuk 2001-2024